Често задавани въпроси

Как да се абонирам за ваша услуга?

Всичко което трябва да направите, е да посетите наш офис. Там ще ви бъдат разяснени всички условия и особенности и ще ви предоставим необходимите документи за целта.
 

Има ли интернета ограничения по трафик и време?

Абонаментните планове на OptiLAN, не предвиждат ограничаване по трафик и време.
 

Какво печеля ако се абонирам за предплатена услуга?

Минималният срок за ползване е един месец. Клиента не е обвързан с договор. Плаща се само за месеците в който ще се ползва услугата. Плащанията може и да не са последователни.
 

Възможно ли е временно спиране на услуга, при сключен срочен договор?

Да, но за фиксиран период от време, след което услугата се включва автоматично. За целта срока на договора се удължава със съответния период на прекъсване на услугата.
 

Имам два компютъра и желая да бъдат свързани и двата към Вашата мрежа. Възможно ли е, и дали ще се отрази това на цената?

Да възможно е. Ще е необходимо да си закупите рутер, който ние можем да настроим за работа на повече от един компютър. Това не променя месечната цена.
 

В случай, че абонат си забрави паролата за достъп, откъде може я получи?

яма възможност да получи същата парола. Ще му бъде дадена нова, след съответната идентификация на абоната, на място в магазинната мрежа или чрез позвъняване до кол-центъра.
 

Каквъв е IP-Адреса който се предоставя при абонамент за Интернет?

Ако в договора не е предвидено друго, клиента получава скрит (вътрешен) IP-Адрес. Това означава, че адреса не е уникален за всеки клиент, но не се променя при всеки рестарт на компютъра или клиентския рутер.
 

Може ли бъде предоставен статичен IP-Адрес?

Възможно е, но се заплаща допълнителна месечна такса съобразно предвиденото в тарифата. Предимството е, че IP-Адреса остава един и същ, което дава възможност за дистанционен достъп до различни клиентски услуги, като например: SSH, Ftp, Telnet и др. При преместване на абоната в друг район се променя статичното IP.
 

Каква е възможността за преместване на услугата на друг адрес?

Преместване на услугата на нов адрес може да се извърши, но само при наличие на техническа възможност. Услугата се заплаща по-тарифа.
 

От кога започва таксуването на услуга?

Таксуването започва от датата на активиране на услугата или до няколко дни по-късно, ако в договора е предвиден тестов период.
 

Еднаква ли е скоростта на интернета при download и upload?

При домашните абонаментни планове скоростите на сваляне и качване са в съотношение 2:1. При бизнес абонаментните планове, скоростите са еднакви.
 

Mоже ли да се промени датата на която се плаща услугата (билинг датата)?

След първото плащане, билинг датата може да се промени по желание на клиента, като за целта се заплати частичен период - до следващата избрана дата (непълен месец). Когато чрез анекс се добави нова услуга, билинг датите на отделните услуги могат да се изравнят по аналогичен начин.
 

Каква е възможността за напомняне за плащане?

Всички абонати на услугата 'Цифрова Телевизия' се уведомяват чрез съобщение на екрана няколко дни преди изтичане на срока
 

Може ли да се извършва смяна на ценовия пакет при срочен договор, преди изтичане на срока и заплаща ли се нещо допълнително?

При преминаване от един пакет към друг не се заплаща нищо, но се удължава срока на договора, в случай, че е срочен.
 

Колко компютъра могат да се ползват при домашен абонаментен план?

Стандартните абонаментни планове предвиждат един компютър. За разпределение на повече от един компютър се използва рутер, собственост на клиента. OptiLAN гарантира нормално функциониране на максимум 4 компютъра след рутер. При разпределение на интернет достъпа до повече от 4 броя, отговорността за качеството е на клиента.
 

Необходими ли се някакви допълнителни устройства за ползване на интернет и цифрова телевизия?

Да. Всички абонати получават безплатно устройство за ползване, за срока на договора. Устройствата се връщат при прекратяване на договора.
 

Какво се прави в случай на повреда на крайно устройство?

На абонатите на срочен или безсрочен договор се предоставя друго устройство. Абонатите на предплатена услуга получават оборотно устройство за времето на ремонта. В този случай, ако гаранционния срок на оборудването е изтекъл, ремонта е за сметка на абоната.
 

Добавянето на платени телевизионни програми към избран пакет обвързва ли се с договор?

Не. Платените програми могат да се заявяват и отказват от билинг дата до билинг дата, като това не променя срока на договора или избрания основен пакет.
 

Ако имам проблем или въпрос?

При проблем или директно пишете на техническата поддръжка на support@optilan-bg.net.

В случай че искате да се свържете с нас по друг повод - имате въпрос, предложение или идея - пишете на info@optilan-bg.net.