За нас

В общи линии

OptiLAN е марка на търговското дружество "ОПТИЛАН" ЕООД, което е създадено през 2014г. с изцяло частен български капитал. Дружеството е регистрирано в Комисията за регулиране на съобщенията, за осъществяване на далекосъобщения чрез предоставяне на Телевизия и широколентов достъп до Интернет. Предприятието има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 ,СУК 03168 и предлага комуникационни и информационни услуги осъществявани посредством съвременна преносна среда. Офисът на фирмата се намира в гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител"119А. Компанията разполага с оптична и безжична мрежа за пренос на данни на територията на община Ихтиман. Предлагат се и иновативни решения съобразени със специфичните технологични изисквания на нашите потребители. Ние в OptiLAN знаем, че само доволните клиенти осигуряват база за развитие и конкурентноспособност на стопанските организации и за това нашите усилия са насочени към непрекъснатото удовлетворяване на нуждите, изискванията и очакванията на нашите клиенти, чрез осигуряване на високо качество на нашите услуги.